Naujiena

2006 m. rugsėjo 26 d. įvyko Pažeidimų prevencijos komisijos posėdis, kuriame svarstyti vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymo pažeidimai UAB „Raminta“ ir UAB „Riminta“, taip pat Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių pažeidimai T. Romanovskio autotransporto įmonėje bei D. Galkio individualioje įmonėje.

Komisijai rekomendavus, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 2B-289 „Dėl poveikio priemonių vežėjams“ už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (EEB) Nr. 3820/85 ir 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (EEB) Nr. 3821/85 reikalavimų nevykdymą vienam mėnesiui sustabdytas UAB „Raminta“ Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6013331-0001, išduotos transporto priemonei „Mercedes Benz 2540“, valst. Nr. AZM 792, ir UAB „Riminta“ licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais kortelės Nr. 013083-006, išduotos transporto priemonei MAN 18.403, valst. Nr. BBB 546, galiojimas.

Už Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 2B-250, pažeidimą – transporto priemonių valstybinių numerių taisymą Rusijos Federacijos kelionės leidimuose – bus mažinamas Rusijos Federacijos leidimų išdavimas, taikant 0,7 koeficientą: T. Romanovskio autotransporto įmonei iki 2006 m. gruodžio 31 d. ir D. Galkio individualiai įmonei  iki 2006 m. spalio 31 d.